Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

P1470388      W dniu 18.11.2014 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielem Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu – Panem Witoldem Jankowiakiem, który wygłosił dwa wykłady. Jeden to – „Szanse i zagrożenia związane ze wstąpieniem Polski do strefy Euro" oraz drugi „Dziwna wojna - działania Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i reakcja państw Zachodu". Poruszane były zagadnienia dotyczące przyczyn powstania strefy Euro, korzyści i szans, kosztów i zagrożeń oraz procedur wprowadzanie nowej waluty w naszym kraju.

Czytaj więcej...

DSCF2540       W trzeci listopadowy weekend br. nauczyciele naszej szkoły udali się do Ciechocinka na warsztaty szkoleniowe. Tym razem poświecone one były zagadnieniom związanym z tworzeniem, upowszechnianiem i realizacją koncepcji pracy szkoły. Zespół nauczycielski pracował pod kierunkiem cenionego edukatora-specjalisty Jolanty Misztal. Po intensywnym szkoleniu, chętni mogli też skorzystać z różnorakich zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych, a także zażyć spaceru po zawsze urokliwym – niezależnie od pory roku - uzdrowisku.

Czytaj więcej...

P1470377       Cezary Jankowski uczeń III TA biorąc udział w kolejnej edycji gry ekonomicznej „Fair Play Bank Nowa Generacja" bardzo dobrze wcielił się w rolę prezesa zarządzającego wirtualnym bankiem spółdzielczym. Dokonując wirtualnych inwestycji zgromadził znaczącą wartości funduszy pozwalających na wylicytowanie cennych nagród, tj. iPod nano, o wartości 731,85 zł i smartphone Samsung Mini 2, o wartości 289,05 zł. Czarku, wielkie gratulacje, a jednocześnie życzymy powodzenia w przyszłym roku. Dodajmy, że w roku ubiegłym laureatką tej gry była też nasza uczennica Daria Jóźwiak.

Czytaj więcej...

DSCN1317       W dniu 13 listopada 2014 r. uczniowie I klasy Technikum uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym „Wspólnej Polityki Rolnej" (2014-2020) w zakresie płatności bezpośrednich na lata 2015-2020 w ramach zreformowanej WPR. Ponadto pan dyrektor Biura Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Paweł Wienconek przedstawił prezentacje dotyczące: premii dla młodych rolników, restrukturyzacji małych gospodarstw, płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa oraz premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Młodzież z bardzo dużym zaciekawieniem wysłuchała zaprezentowanych treści.

Czytaj więcej...