Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

plakat nabor sp

      P1590888Pomimo tego, że trwają wakacje, to w naszej szkole ciągle coś się dzieje. Niedawno zakończyły się egzaminy zawodowe, a już po ich zakończeniu mogły wejść do szkoły ekipy remontowo-budowlane. Czas wakacyjny corocznie jest wykorzystywany na prowadzenie inwestycji i remontów, szczególnie w starym obiekcie, położonym przy ulicy Kazimierza Wielkiego 9. W tym roku zaplanowane są 3 poważne zadania: remont korytarza na I piętrze w zakresie tych samych robót, które wykonano na parterze w roku 2015, wykonanie termomodernizacji budynku warsztatowego położonego przy ulicy Konopnickiej 64 oraz kontynuacja budowy sali sportowej z zapleczem gastronomicznym.

Czytaj więcej...

P1590753      W dniu 15 lipca 2017 r. w Redczu Krukowym odbyła się już IX Biesiada dla Przyjaciół. Wśród bogatego programu tej imprezy znalazło się również wręczenie nagród Złotego Kruka. Jest to nagroda przyznawana przez Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego, Kujawskie Muzeum Oręża, Nauki i Techniki, Fundację im. Janusza Borkowskiego „Godne życie na Kujawach” i Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalne. Kapituła nagrody przyznaje ją „w dowód uznania dla zasług i pracy włożonej w kultywowanie, krzewienie i ochronę dziedzictwa kulturalnego i historycznego Kujaw i Ojczyzny”. Miło nam poinformować, że to zacne grono doceniło działalność naszego dyrektora na tym polu przyznając mu w tym roku tak zaszczytne wyróżnienie.

Czytaj więcej...

20170622 140432      W dniach od 19 do 30 czerwca br. roku grupa 20 uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, odbyło staż zawodowy w Ośrodku DEULA Nienburg w Niemczech. Projekt pt. „Kształcenie zawodowe uczniów Technikum w Kowalu szansą na zwiększenie zatrudnienia wśród absolwentów szkół rolniczych”, finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Czytaj więcej...