Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

dod zsckrkowal 2015
DSCN6129        Już po raz drugi, w dniu 11 kwietnia 2015 r. słuchacze klasy I i II SP kształcący się w zawodzie technik turystyki wiejskiej udali się na targi do Kielc. Targi AGROTRAVEL to jedna z największych imprez wystawienniczych, ukierunkowana na produkty turystyki wiejskiej, a także idealne miejsce spotkań potencjalnych, nowych partnerów biznesowych. Z roku na rok do Kielc przyjeżdża coraz więcej wystawców i odwiedzających. Swoje oferty zaprezentowało m.in. kilkadziesiąt Lokalnych Grup Działania, Lokalne Grupy Rybackie, Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne", Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych z kraju i z zagranicy. Wystawcy prezentowali różne sposoby na zwiedzanie zakątków swojego regionu.

Czytaj więcej...

P1480765         Na wniosek dyrektora naszej szkoły skierowany do Agencji Rynku Rolnego w Warszawie uzyskaliśmy uprawnienia do otrzymywania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży. Ma to na celu, podobnie jak realizowany przez ARR program „Owoce i warzywa w szkole", zmianę nawyków żywieniowych młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży, jabłka są smaczne, uczniowie zyskują cenne witaminy, a producenci mają zapewniony zbyt swoich towarów, co w trudnej sytuacji na krajowym rynku związanej z embargiem towarów rolnych do Rosji, jest bardzo ważne.

Czytaj więcej...

P1480641     W dniu 20.03. 2015 r. w ramach współpracy z Instytutem Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu, Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu, odbyło się spotkanie dotyczące „Integrowanej ochrony buraka cukrowego przed chorobami i szkodnikami". Pan prof. dr hab. Jacek Piszczek zaprezentował naszej młodzieży zasady integrowanej ochrony w uprawie buraka cukrowego. Metoda ta nie zakłada całkowitej likwidacji populacji organizmów szkodliwych, lecz ograniczenie liczebności do takiej wielkości, aby nie spowodowało to strat gospodarczych i środowiskowych.

Czytaj więcej...