Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

 
kartka wlk 2014
ogl szk opr komb 2014
P1420948        W dniu 10 IV 2014 r. uczestniczyliśmy w XIII Seminarium Uczniowskim pn. „Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej – o kulturotwórczej roli artystów, pisarzy, poetów Naszego Regionu", zorganizowanym przez Studium Języka Polskiego i Kultury Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz Sekcję Bibliologiczną Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seminarium odbywało się w ramach V Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości. Wśród 9 prelegentów znalazła się też nasza uczennica, Aneta Żakowiecka z kl. III technikum, która zaprezentowała publiczności zgromadzonej w sali nr 10 Collegium Novum referat pt. „O Oskarze Kolbergu i jego związkach z Kujawami", przygotowany pod opieką Arkadiusza Ciechalskiego.

Czytaj więcej...

ARCHIWUM RODZ. 011        W dniu 27 marca 2014 r. uczniowie I klasy TR uczestniczyli w konferencji z zakresu „Integrowanej ochrony ziemniaka – problemy i korzyści", która odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie oddział w Przysieku. Przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin uprawnych stał się obowiązkiem każdego rolnika z dniem 1 stycznia 2014 r. Tak więc uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zasadami, jakie będą dotyczyły rolników w zaistniałej sytuacji. Na konferencji młodzież wysłuchała wykładów dotyczących: „Integrowana ochrona rośli – nowe zobowiązania dla rolników", „Aktualne problemy w produkcji ziemniaka", „Znaczenie odmiany i agrotechniki w programie integrowanej ochrony ziemniaka", „Najważniejsze problemy w integrowanej ochronie ziemniaka przed chorobami", „Najważniejsze problemy w integrowanej ochronie ziemniaka przed szkodnikami", „Najważniejsze problemy w integrowanej ochronie ziemniaka przed chwastami", „Przewidywane wymogi ogólne dla rolników w zakresie kontroli przestrzegania integrowanej ochrony roślin", „Praktyczne aspekty wykorzystania osiągnięć hodowlanych w programach integrowanej ochrony ziemniaka", „Nowości w programach ochrony plantacji ziemniaka".

Czytaj więcej...