Zespół Szkół CKR

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

P1470106        Wczoraj, tj 21 października 2014 roku, odbyło się w Starostwie Powiatowym we Włocławku podsumowanie współzawodnictwa sportowego. Na uroczystość tę zostali zaproszeni dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół biorący udział w rozgrywkach sportowych naszego regionu. Uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu szkoły, prowadzone przez Krzysztofa Moraczewskiego, zajęły II miejsce w ogólnej punktacji Licealiady. Reprezentacja naszej szkoły wraz z dyrektorem Wojciechem Rudzińskim odebrała z rąk Starosty Włocławskiego puchar za powyższe osiągnięcie. Czekamy na podobny wynik w rozgrywkach w przyszłym roku.

Czytaj więcej...

minikowo 026       Uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach polowych zorganizowanych przez Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Tematem spotkania były ,,Nowoczesne metody uprawy i siewu w technologiach uproszczonych". Oprócz młodzieży ze szkół udział brali również rolnicy. Przed prezentacją na polu zostaliśmy zaproszeni na konferencję poświęconą ,,Uprawie bezpłużnej - jej zalet i wad". Metody uprawy uproszczonej z uwagi na znaczną oszczędność paliwa i czasu pracy zyskują coraz więcej zwolenników. Podczas szkolenia zaprezentowane zostały zestawy maszyn uprawowych różnych producentów i sposoby uprawy gleby. Uczniowie mogli zobaczyć pokaz praktyczny oraz testowanie agregatów uprawowych. Choć pomimo niesprzyjającej pogody wszyscy byli zadowoleni z wyjazdu.

Czytaj więcej...

P1460961       Dnia 17.X.2014 r. społeczność naszej szkoły obchodziła jubileusz 40-lecie swego istnienia. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św., którą celebrowali ks. proboszcz, kanonik dr Piotr Głowacki, ks. Zbigniew Raj i ks. Andrzej Mazur (były i aktualny prefekt), a następnie w auli dyr. Wojciech Rudziński powitał licznie zgromadzonych zebranych, w tym gości, wśród których byli m.in. poseł Zbigniew Sosnowski, naczelnik wydziału MRiRW Joanna Cichacka, Wojciech Gregorczyk dyr. Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Wicestarosta Włocławski Roman Gołębiewski oraz przedstawiciele: Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, dyrektorzy agencji, instytucji i organizacji rolniczych z naszego regionu, dyr. szkół rolniczych, których organem prowadzącym jest MRiRW, burmistrzowie i wójtowie okolicznych gmin, dyr. okolicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej...

DSC 0921         W dniach 11-12 października 2014 r. delegacja naszej szkoły uczestniczyła w Dożynkach, odbywających się na terenie Domu Polonii w Pułtusku. Tegoroczne wydarzenie ,,Promocja projektów realizowanych w ramach podejścia Leader: współpraca szkół rolniczych i LGD – uroczystości dożynkowe wydarzeniem kulturalnym regionu", zorganizowane zostało przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w pułtuskiej Bazylice Zwiastowania NMP, a otwarcia dożynek dokonał Podsekretarz Stanu MRiRW – pan Tadeusz Nalewajk. W wydarzeniu uczestniczyło 45 szkół rolniczych z całej Polski, których organem prowadzącym jest minister rolnictwa. Reprezentację naszej szkoły pod przewodnictwem dyrektora Wojciecha Rudzińskiego stanowili nauczyciele – Anna Kopacka i Joanna Seklecka - Tarka oraz uczennice – Natalia Machalska, Magdalena Tomaszewska i Angelika Zawadzka. Wspomagała nas Lokalna Grupa Działania „Aktywni Razem" z Łącka w osobie Pani Prezes Agnieszki Żukowskiej.

Czytaj więcej...